Finansowanie działalności Drukuj
Podano zgodnie ze Statutem Filharmonii Opolskiej

VII. Źródła Finansowania

 

§ 15


1.Majątek Filharmonii może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Filharmonii.

2. Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową według ogólnych zasad określonych w obowiązujących przepisach.

3. Źródłami finansowania Filharmonii są:

1) dotacje organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) środki uzyskiwane z programów krajowych lub zagranicznych, w tym środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej,
4) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
5) przychody ze sprzedaży,

6) środki pochodzące z innych źródeł.


Informację wytworzył: Bogusław Dawidow
Informację wprowadził:
Data publikacji: 2009-03-18 12:53:39
Zmieniono: 2015-09-03 12:00:56
Dziennik zmian
 
© 2015 Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej