Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera Drukuj

Dokumentacja przetargowa

Pytania i odpowiedzi nr 1 - 20180607.pdf

Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty nr 1  - 26.06.2018

Wybór najkorzystniejszej oferty - 04.07.2018

Unieważnienie postępowania - 18.07.2018


Informację wytworzył: Agnieszka Szerner
Informację wprowadził: Marzena Rosińska
Data publikacji: 2018-05-28 12:15:50
Zmieniono: 2018-08-13 11:13:36
Dziennik zmian
 
© 2015 Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej