Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera Drukuj

Dokumentacja przetargowa

Pytania i odpowiedzi nr 1 - 20180607.pdf

Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 


Informację wytworzył: Agnieszka Szerner
Informację wprowadził: Marzena Rosińska
Data publikacji: 2018-05-28 12:15:50
Zmieniono: 2018-06-12 09:32:18
Dziennik zmian
 
© 2015 Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej