26.07.2018 Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

26.07.2018 Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera Drukuj

Dokumentacja przetargowa - 26.07.2018

Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - 13.08.2018 r.


Informację wytworzył: Michał Grocholski
Informację wprowadził: Marzena Rosińska
Data publikacji: 2018-07-26 12:45:39
Zmieniono: 2018-08-13 11:13:11
Dziennik zmian
 
© 2015 Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej