Majątek
Majątek za rok 2016 Drukuj

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2016 wynosi : 25.992.344,36 zł
w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 358.289,78 zł;
2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 23.789.401,44 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 160.051,24 zł;
4. środki transportu 239,66 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.639.369,71 zł;
6. środki trwałe w budowie 17.992,53 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.


Informację wytworzył: Magdalena Kopińska, Za treść odpowiada: Magdalena Kopińska
Informację wprowadził: Marzena Rosińska
Data publikacji: 2017-04-10 11:20:03
Zmieniono: 2017-04-19 09:25:42
Dziennik zmian
 
Majątek za rok 2015 Drukuj

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2015 wynosi : 26.634.123,85 zł w tym:

1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 417.419,30 zł;
2. budynek 24.517.066,05 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 208.842,86 zł;
4. środki transportu 609,74 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.470.039,46 zł;
6. środki trwałe w budowie 0,00 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 20.146,44 zł.


Informację wytworzył: Informację wytworzył: Magdalena Kania, Za treść odpowiada: Magdalena Kania
Informację wprowadził:
Data publikacji: 2016-05-09 09:35:36
Zmieniono: 2016-05-09 09:37:40
Dziennik zmian
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5
© 2015 Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej