Majątek

Majątek
Majątek za rok 2017 Drukuj

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2017 wynosi : 25.259.729,15 zł

w tym :

  1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 353.160,26 zł;
  2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 23.041.895,16 zł;
  3. urządzenia techniczne i maszyny 216.049,49 zł;
  4. środki transportu 142.700,20 zł;
  5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.466.860,83 zł;
  6. środki trwałe w budowie 17.992,53 zł;
  7. zaliczki na środki trwałe 21.070,68 zł;
  8. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Informację wytworzył: Magdalena Kopińska, Za treść odpowiada: Magdalena Kopińska
Informację wprowadził: Marzena Rosińska
Data publikacji: 2018-04-04 12:06:17
Zmieniono: 2018-04-04 12:09:00
Dziennik zmian
 
Majątek za rok 2016 Drukuj

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2016 wynosi : 25.992.344,36 zł
w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 358.289,78 zł;
2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 23.789.401,44 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 160.051,24 zł;
4. środki transportu 239,66 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.639.369,71 zł;
6. środki trwałe w budowie 17.992,53 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.


Informację wytworzył: Magdalena Kopińska, Za treść odpowiada: Magdalena Kopińska
Informację wprowadził: Marzena Rosińska
Data publikacji: 2017-04-10 11:20:03
Zmieniono: 2017-04-19 09:25:42
Dziennik zmian
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6
© 2015 Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej