Majątek za rok 2017 https://bip.filharmonia.opole.pl/2018/08/majatek-za-rok-2017/
 • grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 353.160,26 zł;
 • budynek i obiekty inżynierii lądowej 23.041.895,16 zł;
 • urządzenia techniczne i maszyny 216.049,49 zł;
 • środki transportu 142.700,20 zł;
 • narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.466.860,83 zł;
 • środki trwałe w budowie 17.992,53 zł;
 • zaliczki na środki trwałe 21.070,68 zł;
 • wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
 • ]]>
  Marzena Rosińska