Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera https://bip.filharmonia.opole.pl/2018/08/modernizacja-ukladu-wentylacyjno-klimatyzacyjnego-sali-koncertowej-oraz-wykonanie-ukladu-klimatyzacji-w-dziale-organizacji-i-promocji-filharmonii-opolskiej-im-jozefa-elsnera/ Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera Przetarg nieograniczony - 26.07.2018 13.08.2018 13.08.2018 forma pisemna https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/przetarg26-07-2018.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/03.protokol.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska