Procedury i stan przyjmowanych spraw https://bip.filharmonia.opole.pl/2018/08/stan-przyjmowanych-spraw/ Sprawy interesantów są przyjmowane i załatwiane w kolejności ich zgłaszania oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym. Informacja o etapie, na jakim znajduje się sprawa jest udostępniana telefonicznie we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej albo pisemnie na wniosek.

  Wnioski można wysyłać na adres: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera ul. Krakowska 24 45-075 Opole lub pocztą elektroniczną: filharmonia@filharmonia.opole.pl]]>
https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/WNIOSEK-O-STANIE-SPRAWY.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska