Majątek za rok 2018 https://bip.filharmonia.opole.pl/2019/11/majatek-za-rok-2018/
 • grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 329.930,74 zł;
 • budynek i obiekty inżynierii lądowej 22.541.819,00 zł;
 • urządzenia techniczne i maszyny 230.967,32 zł;
 • środki transportu 113.176,00 zł;
 • narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.246.808,32 zł;
 • środki trwałe w budowie 25.830,31 zł;
 • zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
 • wartości niematerialne i prawne 17.180,91 zł.
 • ]]>
  Marzena Rosińska