Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publiczneji odrębna Petycja – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

Część wniosku  dotycząca Dyrektorów Szkół, Kierowników Jednostek Organizacyjnych typu MGOPS/MGOK/GOPS/MOK/GOK/CKSiR, etc  (Jednostki wypełniające zadania związane z pomocą społeczną i kulturą), Prezesów Spółek Komunalnych, Kierowników innych Jednostek Organizacyjnych, etc   do przekazania do właściwych miejscowo i nadzorowanych przez Gminę Organów  Jednostek Organizacyjnych: Dyrektor Szkoły/ Kierownik Jednostki Organizacyjnej/Prezes Spółki Komunalnej, etc inne Jednostki nadzorowane przez Gminę* Dane wnioskodawcy … Czytaj dalej Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publiczneji odrębna Petycja – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP