Filharmonia Opolska: Dostawa mebli na wymiar dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w ramach zadania „Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń”. https://bip.filharmonia.opole.pl/2020/11/filharmonia-opolska-dostawa-mebli-na-wymiar-dla-filharmonii-opolskiej-im-jozefa-elsnera-w-ramach-zadania-modernizacja-toalet-dla-publicznosci-oraz-pokoi-goscinnych-i-innych-pomieszczen/ dostawa mebli na wymiar dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w ramach zadania „Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń”.
  • Miejsce i termin składania ofert:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 438 (sekretariat) do dnia 26.11.2020 r. do godziny 10.00.
  • Miejsce i termin otwarcia ofert:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 443 (sala konferencyjna), dnia 26.11.2020 r. godzina 10.30.]]>
Dostawa mebli na wymiar dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w ramach zadania „Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń”. Przetarg nieograniczony - 18.11.2020 26.11.2020 26.11.2020 forma pisemna https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_4_Opis_przedmiotu_zamowienia.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy-1.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_w_BZP-1.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_3_Projekt_umowy-1.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu-1.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_PN-02-2020.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/03.Protokol_z_otwarcia_ofert_oraz_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/WYBOR-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY-1.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska