Filharmonia Opolska: Dostawa mebli dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa ElsneraOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy https://bip.filharmonia.opole.pl/2020/11/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-mebli/ dostawa mebli dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w ramach zadania „Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń”.
  • Miejsce i termin składania ofert:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 438 (sekretariat) do dnia 17.11.2020 r. do godziny 10.00.
  • Miejsce i termin otwarcia ofert:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 443 (sala konferencyjna), dnia 17.11.2020 r. godzina 10.30.]]>
https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_w_BZP.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_PN-01-2020.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_3_Projekt_umowy.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_4_Wykaz_wykonanych_dostaw.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_5_Zobowiazanie_innych_podmiotow.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_6A_Opis_przedmiotu_zamowienia.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Zalacznik_nr_6B_Formularz_cenowy.xlsxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/03.Protokol_z_otwarcia_ofert_wraz_z_oswiadczeniem_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/ODRZUCENIE-oferty-nr-1.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/WYBOR-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY.pdf