Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

PN/03/2020/A Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 10:00