Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera https://bip.filharmonia.opole.pl/2020/12/modernizacja-toalet-dla-publicznosci-oraz-pokoi-goscinnych-i-innych-pomieszczen-w-budynku-filharmonii-opolskiej-im-jozefa-elsnera/ 18.01.2021, godzina: 10:00]]> https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-BZP-1.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/SIWZ-Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_1-Formularz_ofertowy.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_2-Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_3-Projekt_umowy.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_4-Oswiadczenie_Wykonawcy_dotyczace_zatrudnienia_na_podstawie_umowy_o_pracę.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_5-Zobowiazanie_innych_podmiotow.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_6-Wykaz_osob.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-elektryczna.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Załącznik-nr-7-Branża-konstrukcyjna.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-sanitarna.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-architektura-aranżacja-wnętrz-cz.-1-Przedmiary-robót-i-specyfikacje.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-architektura-aranżacja-wnętrz-cz.-2-Projekt-wykonawczy-PDF.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-architektura-aranżacja-wnętrz-cz.-3-Projekt-wykonawczy-WIZUALIZACJE.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Pytania-i-odpowiedzi-nr-1-2.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/ZMIANA-Projektu-umowy-Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-1.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/ZMIANA-SIWZ-Specyfikacja-Istotnych-Warunkow-Zamowienia-1.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Pytania-i-odpowiedzi-nr-2.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Pytania-i-odpowiedzi-nr-3.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Protokol-z-otwarcia-ofert-oraz-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/WYBOR-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska