Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa ElsneraOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Filharmonia Opolska: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31.12.2020, godzina: 10:00