Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa ElsneraOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane https://bip.filharmonia.opole.pl/2020/12/modernizacja-toalet-dla-publicznosci-oraz-pokoi-goscinnych-i-innych-pomieszczen-w-budynku-filharmonii-opolskiej-im-jozefa-elsneraogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane/ Filharmonia Opolska: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31.12.2020, godzina: 10:00  ]]> Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przetarg ograniczony - 14.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 pisemny https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-BZP.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/SIWZ_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_3_Projekt_umowy.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_Wykonawcy_dotyczace_zatrudnienia_na_podstawie_umowy_o_pracę.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_5_Zobowiazanie_innych_podmiotow.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Zalacznik_nr_6_Wykaz_osob.docxhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-elektryczna.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-konstrukcyjna.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-sanitarna.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-architektura-aranżacja-wnętrz-cz.-1-Przedmiary-robót-i-specyfikacje.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-architektura-aranżacja-wnętrz-cz.-2-Projekt-wykonawczy-PDF.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Branża-architektura-aranżacja-wnętrz-cz.-3-Projekt-wykonawczy-WIZUALIZACJE.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Pytania-i-odpowiedzi-nr-1.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/zmiana-nr-1-treści-SIWZ.ziphttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/03.Protokol-z-otwarcia-ofert-oraz-wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/UNIEWAZNIENIE-postepowania.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska