Majątek za rok 2019 https://bip.filharmonia.opole.pl/2021/01/majatek-za-rok-2019/
 • grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 297.801,22 zł;
 • budynek i obiekty inżynierii lądowej 21.826.474,99 zł;
 • urządzenia techniczne i maszyny 235.600,79 zł;
 • środki transportu 83.651,80 zł;
 • narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.072.981,33 zł;
 • środki trwałe w budowie 0,00 zł;
 • zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
 • wartości niematerialne i prawne 7.363,23 zł.
 • ]]>
  Marzena Rosińska