Majątek za rok 2020 https://bip.filharmonia.opole.pl/2021/01/majatek-za-rok-2020/
 • grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 265.671,70 zł;
 • budynek i obiekty inżynierii lądowej 21.080.099,92 zł;
 • urządzenia techniczne i maszyny 230.272,08 zł;
 • środki transportu 54.127,60 zł;
 • narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.084.357,85 zł;
 • środki trwałe w budowie 80.442,37 zł;
 • zaliczki na środki trwałe 0,00 zł;
 • wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.
 • ]]>
  Marzena Rosińska