Informacja w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku. https://bip.filharmonia.opole.pl/2021/02/informacja-w-sprawie-planu-postepowan-o-udzielenie-zamowien-w-2021-roku/ Informuję, iż Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, zwana dalej Zamawiającym, w danym roku finansowym nie przewiduje przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w związku z tym plan postępowań o udzielenie zamówień stosownie do art. 23 ustawy nie zostaje sporządzony.  ]]> https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Informacja-w-sprawie-PLANU-postepowan-o-udzielenie-zamowien-w-2021.pdf
Marzena Rosińska