Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 https://bip.filharmonia.opole.pl/2022/02/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-rok-2022/ Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022]]> https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/2022_BZP-00066559_01_P.pdf
Marzena Rosińska