Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta https://bip.filharmonia.opole.pl/2022/06/konkurs-na-stanowisko-dyrygenta-asystenta/ Dyrektor Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera, Przemysław Neumann, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta. Przesłuchania kandydatów odbędą się w dwóch etapach:
  • I etap w dniu 5 lipca 2022:
repertuar przesłuchań: Ludwig van Beethoven – Uwertura Egmont op. 84 Antonin Dvořák – VII Symfonia d-moll op. 70  
  • II etap w dniu 6 lipca 2022:
repertuar przesłuchań: Edvard Grieg – Koncert fortepianowy a-moll op. 16, cz. I Utwór a vista   Konkurs będzie również zawierał:
  • weryfikację wiedzy o instytucji kultury,
  • egzamin z czytania partytur,
  • rozmowę kwalifikacyjną.
Zgłoszenia powinny zawierać:
  1. Życiorys artystyczny,
  2. List motywacyjny,
  3. Link do nagrania wideo z koncertu lub próby,
  4. Ewentualne listy rekomendacyjne.
Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 Opole, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: filharmonia@filharmonia.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. Dyrygenci dopuszczeni do I etapu przesłuchań zostaną powiadomieni drogą e-mailową do dnia 1 lipca 2022 r. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Czas zatrudnienia obejmuje sezon artystyczny 2022/23 z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.   Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera nie zwraca kosztów podróży. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera zapewnia zakwaterowanie w terminie 5/6 lipca 2022 dla osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu przesłuchań.   Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres: filharmonia@filharmonia.opole.pl  ]]>
Marzena Rosińska