Muzyk tutti – wiolonczela https://bip.filharmonia.opole.pl/2022/06/muzyk-tutti-wiolonczela/ muzyk tutti – wiolonczela (pełen etat). Przesłuchania kandydatów odbędą się 6 lipca 2022 roku w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy ul. Krakowskiej 24. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 29 czerwca 2022 roku. Materiały nutowe: Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora. Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży. Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych): Program przesłuchań:
  1. J. Haydn – Koncert C-dur lub Koncert D-dur – cz. 1 z kadencją
  2. Utwór dowolny solo
  3. Partie orkiestrowe: – L. van Beethoven – Uwertura Coriolan – L. van Beethoven – V Symfonia cz. 2 – L. van Beethoven – IX Symfonia cz. 4 – J. Brahms – II Symfonia cz. 2 – J. Brahms – III Symfonia cz. 3 – P. Czajkowski – IV Symfonia cz. 1 – P. Czajkowski – VI Symfonia cz. 2 – B. Smetana – Uwertura Sprzedana narzeczona – R. Strauss – Don Juan – G. Verdi – Requiem
  4. Utwór a’vista
]]>
Marzena Rosińska