Informacja o Zamówieniach

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych dostępne są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_opole