Informacja o Zamówieniach https://bip.filharmonia.opole.pl/2022/08/informacja-o-zamowieniach/ Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych dostępne są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_opole]]>
Marzena Rosińska