Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 14:47:11 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Majątek za rok 2012

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2012 wynosi : 29.158.609,71 zł w tym : 1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 513.807,86 zł; 2. budynek 26.727.585,81 zł; 3. urządzenia techniczne i maszyny 357.944,50 zł; 4. środki transportu 264,91 zł; 5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.552.112,06 zł; 6. środki trwałe w budowie 6.894,57 zł; 7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.