Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 14:44:23 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Majątek za rok 2009

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2009 wynosi : 12.852.113,10 zł w tym : 1. grunty w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu 610.196,42 zł; 2. budynek 10.950.847,18 zł; 3. urządzenia techniczne i maszyny 36.581,65 zł; 4. środki transportu 990,67 zł; 5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 879.477,39 zł; 6. środki trwałe w budowie 374.019,79 zł; 7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł. Za treść informacji odpowiada Magdalena Kopińska-Główny Księgowy.