Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 13.05.2019 15:23:04 do: 14.05.2019 10:13:24, opublikowana przez: Marzena Rosińska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Nazwa zamówienia:Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów
Data ogłoszenia:13.05.2019
Data składania ofert:22.05.2019
Data otwarcia ofert:22.05.2019
Sposób złożenia oferty:forma pisemna
Dokument wytworzył:Przemysław Neumann
Data wytworzenia:13.05.2019
Osoba odpowiedzialna:Przemysław Neumann
Podmiot udostępniający:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera