Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 16.10.2019 10:10:08 do: 14.02.2020 09:23:28, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Statut

STATUT FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU
Statut Filharmonii Opolskiej oraz Uchwała nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 23 czerwca 2015 r.