Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.02.2020 09:28:56 do: 24.02.2020 08:46:02, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Statut

STATUT FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU
Statut Filharmonii Opolskiej oraz Uchwała nr XIV/135/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 28 stycznia 2020 r.