Statut https://bip.filharmonia.opole.pl/2018/08/110/ STATUT FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU Wersja ujednolicona (na podstawie Uchwały Nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu FO im. J. Elsnera w Opolu (Dz.Urzęd. Woj.Op. z 2015 r. poz. 1537) oraz Uchwały Nr XV/148/2020  Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu FO im. J. Elsnera w Opolu  (Dz. Urzęd. Woj. Op. z 2020 r. poz. 718)  Statut Wersja Ujednolicona]]> https://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Statut-2020-z-pismem-przewodnim.pdfhttps://bip.filharmonia.opole.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/statut-2015-1.pdf
Marzena Rosińska Marzena Rosińska