OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów Postępowanie prowadzone jest w trybie: Art. 138o na usługi społeczne o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo … Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ