Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów

Postępowanie prowadzone jest w trybie:

Art. 138o na usługi społeczne o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Sygnatura postępowania:
US/01/2019

Rodzaj przedmiotu zamówienia:
Usługa

Zamawiający:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu

Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu: 13.05.2019 r.

Strona internetowa – Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego: 13.05.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert na stronie BIP:

termin składania ofert: 24.05.2019 r., do godz. 14.00
termin otwarcia ofert: 24.05.2019 r., do godz. 14.30

Nazwa zamówienia:Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów
Data ogłoszenia:13.05.2019
Data składania ofert:24.05.2019
Data otwarcia ofert:24.05.2019
Sposób złożenia oferty:forma pisemna
Dokument wytworzył:Przemysław Neumann
Data wytworzenia:13.05.2019
Osoba odpowiedzialna:Przemysław Neumann
Podmiot udostępniający:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Kategorie:ogłoszenie