Przejdź do treści strony

Statut

STATUT FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU

Wersja ujednolicona (na podstawie Uchwały Nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu FO im. J. Elsnera w Opolu (Dz.Urzęd. Woj.Op. z 2015 r. poz. 1537) oraz Uchwały Nr XV/148/2020  Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu FO im. J. Elsnera w Opolu  (Dz. Urzęd. Woj. Op. z 2020 r. poz. 718)

 Statut Wersja Ujednolicona