Statut i uchwały

STATUT FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU
Statut Filharmonii Opolskiej oraz Uchwała nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 23 czerwca 2015 r.