Przejdź do treści strony

Wykaz rejestrów

Zgodnie z § 23 instrukcji kancelaryjnej prowadzone są następujące rejestry:
1. W Filharmonii prowadzone są następujące centralne rejestry:
rejestr zarządzeń,
rejestr skarg i wniosków,
rejestr aktów wewnętrznych,
rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
rejestr zamówień publicznych.
2. Prowadzenie innych centralnych rejestrów niż wymienione w ust. 1 dozwolone jest za zgodą kierownika działu właściwego w sprawach organizacyjnych.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym prowadzone sa:
REJESTRY
Par.10 pkt. 8 – prowadzenie rejestru skarg i wniosków. (zadania Sekretariatu – Asystentki Dyrektora Naczelnego i Artystycznego)

Dane zawarte w rejestrach Filharmonii Opolskiej (za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych) są dostępne w siedzibie filharmonii na wniosek interesanta. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej dostępne są w zakładce “Udostępnianie informacji publicznej”.