Przejdź do treści strony

Jak przeglądać BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Filharmonii Opolskiej, dostępna pod adresem www.bip.filharmonia.opole.pl, służy do udostępniania informacji publicznej zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej art. 9 ust. 1, ust. 3, oraz ust. 4 pkt. 1-2.

Widok strony podzielony jest na dwie kolumny, z których pierwsza (znajdująca się po lewej stronie) zawiera kategorie informacji, natomiast druga (po prawej stronie) zawiera rozwinięcie informacji.

Po lewej stronie w górnej części znajduje się wyszukiwarka, dzięki której w szybki sposób można odnaleźć żądane treści znajdujące się na stronie BIP. W MENU REDAKCYJNYM znajduje się również WYSZUKIWARKA ZAAWANSOWANA.

Publikowane informacje uszeregowane są w poszczególnych pozycjach MENU znajdującego się po lewej stronie strony głównej BIP.  MENU składa się z następujących elementów:

– MENU PODMIOTOWEGO – zawierającego najważniejsze informacje dotyczące Filharmonii Opolskiej (akty prawne stanowiące podstawę działalności, majątek, struktury oraz procedury).

– MENU PRZEDMIOTOWEGO – zawierającego informacje na temat bieżącej działalności Filharmonii Opolskiej.

– MENU REDAKCYJNEGO – zawierającego pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania strony BIP

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

– tekstu

– załączników w postaci plików do pobrania umieszczonych w treści artykułów

– zdjęć i grafik

Aby wyświetlić opublikowany artykuł należy wybrać z pozycji umieszczonych pod MENU kategorię treści. Po kliknięciu w wybraną pozycję po prawej stronie pojawi się wskazany artykuł z informacją.

Poszczególne artykuły składają się kolejno z nagłówka, treści artykułu, załączników, metryczki oraz rejestru zmian.

Artykuły mogą być zebrane w listy artykułów, wówczas po wybraniu odpowiedniej kategorii pojawi się ona po prawej stronie. Lista zawiera tytuł artykułu, typ treści oraz datę publikacji.

Po najechaniu kursorem na tytuł artykułu z danej kategorii tekst zostanie automatycznie podkreślony. Aby przejść do artykułu należy kliknąć w podkreślony tekst.

Dodatkowe funkcje:

Strona BIP Filharmonii Opolskiej wyposażona jest również w menu dodatkowe ułatwiające poruszanie się po przestrzeni strony. Znajduje się ono w górnej części strony po prawej stronie i ma postać czarno-białych ikon zawierających przypisane funkcje. Nazwę funkcji można odczytać po najechaniu kursorem na poszczególne grafiki. Do funkcji tych należą, wymieniając od lewej:

Przejdź do treści – narzędzie przenosi nas do początku treści artykułu bez względu na to, w którym miejscu znajdował się wcześniej kursor,

Drukuj – pozwala na wydrukowanie podstrony,

Wyszukaj – przenosi kursor do wyszukiwarki znajdującej się na stronie,

Wersja XML – przełącza widok artykułu na uniwersalny język znaczników XML,

Ustaw mniejszy rozmiar czcionki,

Ustaw większy rozmiar czcionki,

Włącz / wyłącz wersję o wyższym kontraście.

Na samym dole strony BIP znajdują się dane teleadresowe Filharmonii Opolskiej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.