Przejdź do treści strony

Procedury i stan przyjmowanych spraw

Sprawy interesantów są przyjmowane i załatwiane w kolejności ich zgłaszania oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym. Informacja o etapie, na jakim znajduje się sprawa jest udostępniana telefonicznie we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej albo pisemnie na wniosek.

 

Wnioski można wysyłać na adres:
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
ul. Krakowska 24
45-075 Opole
lub pocztą elektroniczną:
filharmonia@filharmonia.opole.pl