Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2007

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: budynek w Opolu, maszyny i urządzenia
techniczne, przyrządy i instrumenty muzyczne, niskocenne środki trwałe, środki trwałe w
budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Księgowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2007 wynosi:12.599.975,68zł

w tym :
1. budynek 11.575.728,57zł;
2. urządzenia techniczne i maszyny (centrala klimatyzacyjna, zestawy nagłaśniające i oświetleniowe, serwer) 63.578,85zł;
3. narzędzia i przyrządy (magnetofon cyfrowy, kserokopiarka, instrumenty muzyczne) 09.129,14zł;
4. środki trwałe w budowie (dokumentacja dot. modernizacji budynku) 142.851,20zł;
5. wartości niematerialne i prawne (licencja na program komputerowy) 8.687,92zł.

Kategorie:Majątek