Przejdź do treści strony

Majątek za rok 2016

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek i obiekty inżynierii lądowej, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2016 wynosi : 25.992.344,36 zł
w tym :
1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 358.289,78 zł;
2. budynek i obiekty inżynierii lądowej 23.789.401,44 zł;
3. urządzenia techniczne i maszyny 160.051,24 zł;
4. środki transportu 239,66 zł;
5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.639.369,71 zł;
6. środki trwałe w budowie 17.992,53 zł;
7. wartości niematerialne i prawne 0,00 zł.

Kategorie:Majątek