Przejdź do treści strony

Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania przepisów prawa oraz procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 30 000 euro

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Kontroli i Audytu

„Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania przepisów prawa oraz procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 30 000 euro”.

Uwagi i polecenia:

1. Do treści Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera wprowadzić jednolite zapisy, dotyczące kompetencji Dyrektora do określania zasad funkcjonowania komisji przetargowej.
2. Opracować i wprowadzić do użytkowania Regulaminu pracy komisji przetargowej w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.
3. Oszacowania wartości zamówienia i decyzji o wyborze trybu przetargowego, dokonywać na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.
4. W treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, zamieszczać dane wymagane zapisami art. 96 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Dokument wytworzył:Przemysław Neumann
Data wytworzenia:17.01.2020
Osoba odpowiedzialna:Przemysław Neumann
Podmiot udostępniający:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Kategorie:Kontrole