Przejdź do treści strony

Nabór na stanowisko: Muzyk solista prowadzący grupę – kontrabas (pełny etat)

Dyrektor Filharmonii Opolskiej ogłasza konkurs na stanowisko muzyk solista prowadzący grupę – kontrabas (pełny etat).

Przesłuchania kandydatów odbędą się 3 lipca 2023 roku w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy ul. Krakowskiej 24.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 25 czerwca 2023 roku.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24,
45-075 Opole, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia naboru. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Materiały nutowe do pobrania:

2023 Nuty Na Kontrabas

 

Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora.

Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

 

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych):

 1. Pierwsza część z kadencją Koncertu na kontrabas K. Dittersdorfa lub J.B. Vanhala
 2. Utwór dowolny solo
 3. Partie solowe:
 • G. Mahler – I Symfonia, cz. 3
 • I. Strawiński – Suita Pulcinella, cz. 7
 1. Partie orkiestrowe:
 • L. van Beethoven – III Symfonia, cz. 3
 • L. van Beethoven – IX Symfonia, cz. 4
 • W.A. Mozart – 40. Symfonia, cz. 1
 • W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
 • W.A. Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski Flet
 • B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona
 • R. Strauss – Życie bohatera
 • G. Verdi – Uwertura do opery Moc przeznaczenia
 1. Utwór a vista.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. Ustaw z 2018 r., poz. 1000) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko muzyk solista prowadzący grupę – kontrabas – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla rekrutacji
na ww. stanowisko

Ew. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji –
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Stanowisko:Muzyk solista prowadzący grupę – kontrabas (pełny etat)
Termin składania dokumentów:25.06.2023
Nazwa jednostki zlecającej:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Miejsce pracy:Orkiestra Filharmonii Opolskiej
Wymiar etatu:pełny etat
Sposób składania dokumentów:drogą elektroniczną
Miejsce składania dokumentów:filharmonia@filharmonia.opole.pl
Dokument wytworzył:Przemysław Neumann
Data wytworzenia:12.05.2023
Osoba odpowiedzialna:Przemysław Neumann
Podmiot udostępniający:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera
Kategorie:ogłoszenie