Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 13:42:07 do: 14.08.2018 13:43:22, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Statut

STATUT FILHARMONII OPOLSKIEJ IM. JÓZEFA ELSNERA W OPOLU
Statut Filharmonii Opolskiej oraz Uchwała nr VIII/92/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dn. 23 czerwca 2015 r.