Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 14:50:48 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Majątek za rok 2015

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i instrumenty muzyczne, pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2015 wynosi : 26.634.123,85 zł w tym: 1. grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 417.419,30 zł; 2. budynek 24.517.066,05 zł; 3. urządzenia techniczne i maszyny 208.842,86 zł; 4. środki transportu 609,74 zł; 5. narzędzia i przyrządy (w tym instrumenty muzyczne) 1.470.039,46 zł; 6. środki trwałe w budowie 0,00 zł; 7. wartości niematerialne i prawne 20.146,44 zł.