Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 14:43:24 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Majątek za rok 2008

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: grunty, budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, przyrządy i instrumenty muzyczne, niskocenne środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Bilansowa wartość netto środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2008 wynosi : 13.117.132,53 zł w tym : 1. Grunty 671.778,00 zł; 2. Budynek 11.272.632,10 zł; 3. Urządzenia techniczne i maszyny (centrala klimatyzacyjna, zestawy nagłaśniające i oświetleniowe, serwer) 48.789,33 zł; 4. Środki transportu 0,00 zł; 5. Narzędzia i przyrządy (magnetofon cyfrowy, kserokopiarka, rusztowanie, instrumenty muzyczne) 775.550,15 zł; 6. Środki trwałe w budowie (dokumentacja dot. modernizacji budynku, studium wykonalności) 344.227,99 zł; 7. Wartości niematerialne i prawne (licencja na program komputerowy) 4.154,96 zł.