Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 14:42:25 do: nadal, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Majątek za rok 2007

Majątek Filharmonii Opolskiej stanowią: budynek w Opolu, maszyny i urządzenia techniczne, przyrządy i instrumenty muzyczne, niskocenne środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Księgowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2007 wynosi:12.599.975,68zł w tym : 1. budynek 11.575.728,57zł; 2. urządzenia techniczne i maszyny (centrala klimatyzacyjna, zestawy nagłaśniające i oświetleniowe, serwer) 63.578,85zł; 3. narzędzia i przyrządy (magnetofon cyfrowy, kserokopiarka, instrumenty muzyczne) 09.129,14zł; 4. środki trwałe w budowie (dokumentacja dot. modernizacji budynku) 142.851,20zł; 5. wartości niematerialne i prawne (licencja na program komputerowy) 8.687,92zł.