Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 14.08.2018 14:15:20 do: 14.08.2018 14:22:23, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Procedury i stan przyjmowanych spraw

Sprawy interesantów są przyjmowane i załatwiane w kolejności ich zgłaszania oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym. Informacja o etapie, na jakim znajduje się sprawa jest udostępniana telefonicznie we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej albo pisemnie na wniosek.   Wnioski można wysyłać na adres: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera ul. Krakowska 24 45-075 Opole lub pocztą elektroniczną: filharmonia@filharmonia.opole.pl