Wersja historyczna publikacji, ważna od: 17.01.2020 10:43:26 do: 03.02.2020 14:26:21, opublikowana przez: Marzena Rosińska

Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania przepisów prawa oraz procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 30 000 euro

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Kontroli i Audytu „Prawidłowość dokonywania wydatków i stosowania przepisów prawa oraz procedur w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 30 000 euro". Wyniki kontroli: Kontrola w trakcie Zalecenia pokontrolne z wystąpienia pokontrolnego: Kontrola w trakcie Sposób zrealizowania zaleceń: Kontrola w trakcie