Przejdź do treści strony
Wersja historyczna publikacji, ważna od: 21.05.2019 15:08:25 do: 21.05.2019 15:09:03, opublikowana przez: Marzena Rosińska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów Postępowanie prowadzone jest w trybie: Art. 138o na usługi społeczne o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”. Sygnatura postępowania: US/01/2019 Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługa Zamawiający: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: Siedziba Zamawiającego – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu: 13.05.2019 r. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego: 13.05.2019 r. Zmiana terminu składania ofert na stronie BIP: termin składania ofert: 24.05.2019 r., do godz. 14.00 termin otwarcia ofert: 24.05.2019 r., do godz. 14.30
Nazwa zamówienia:Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24 wraz z usługą outsourcingu personelu – szatniarzy i bileterów
Data ogłoszenia:13.05.2019
Data składania ofert:22.05.2019
Data otwarcia ofert:22.05.2019
Sposób złożenia oferty:forma pisemna
Dokument wytworzył:Przemysław Neumann
Data wytworzenia:13.05.2019
Osoba odpowiedzialna:Przemysław Neumann
Podmiot udostępniający:Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera